Impressum

Vazduh u Subotici je projekat nastao kao inicijativa organizacije ITSubotica2030 sa namerom da doprinese informisanosti i, dugoročno, kvalitetu životne sredine u Subotici.

Imajući u vidu da je kvalitet vazduha problem koji se tiče svih nas, kao i činjenicu da je Subotica do sada imala jednu zvaničnu mernu tačku u lokalnoj mreži koja primenjuje akreditovane metode merenja kvaliteta vazduha - neprikazujući podatke u realnom vremenu, organizacija ITSubotica2030 odlučila je da pruži svoj doprinos u boljoj pokrivenosti grada postavljanjem 20 merača na različitim lokacijama.

Pomoću ovih merača građani mogu da dobiju informaciju u realnom vremenu o stanju vazduha koji udišu.

Merače koje smo postavili su takozvani “građanski merači”, odnosno AirVisual spoljni senzori, koji omogućavaju praćenje lokalnog kvaliteta vazduha u realnom vremenu koji okružuje lokaciju na kojoj su i postavljeni.

Ovi merači su pogodni za merenje zagađenja vazduha usled individualnih ložišta, saobraćaja, industrije, požara u poljoprivredi ili šumskih požara, pri čemu mere suspendovane čestice, tačnije PM10, PM2.5 i PM1, kao i temperaturu, pritisak i vlažnost vazduha.

Projekat ima za cilj stvaranje uslova za monitoring kvaliteta vazduha u Subotici, kao i pokretanje informativne i edukativne javne kampanje o značaju ove teme i načinima kako građani, privatne firme i javna preduzeća mogu da doprinesu unapređenju stanja, ali i edukacija o tome ko su najveći zagađivači. Takođe, želimo da ukažemo i na pozitivne primere i delove grada sa čistijim vazduhom.

Želimo da građani budu informisani i sposobni da preduzmu korake ka zaštiti svog zdravlja i okoline.

Dugoročno, težimo proširenju mreže merača i u okolinu grada, jačanju saradnje sa civilnim i privatnim sektorom, i podizanju svesti o važnosti ekoloških akcija.

Cilj nam je da Subotica postane primer održivog i ekološki osvešćenog grada, sa zdravim životnim okruženjem za sve njene stanovnike.